Styret

Styret i Kavli Holding består av åtte personer med solid kunnskap om næringsmiddelindustrien.

Finn Jebsen

Finn Jebsen har vært styreleder i Kavli Holding siden 2006. Jebsen jobber som selvstendig næringsdrivende, men har 25 års erfaring fra Orkla-konsernet, hvor han blant annet har vært konsernsjef. Han er styreleder i Kongsberg Gruppen, nestleder i KLP og styremedlem i bl.a Norsk Hydro, Awilhlemsen Management og Bernergruppen. Jebsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og han har en MBA fra UCLA. 

Frank Mohn

Frank Mohn er Managing Partner i rådgivningsselskapet Momentum Partners. Mohn har tidligere vært konsernsjef i det børsnoterte matvareselskapet Rieber&Søn, som ble kjøpt av Orkla ASA i 2013. Før dette arbeidet han 12 år for den internasjonale malingprodusenten Jotun ASA. Frank Mohn er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)

Lise Hammergren

Lise Hammergren ble valgt inn i styret i Kavli Holding AS i 2015.  Hun er Divisjonsdirektør på Handelshøyskolen BI, og har tidligere vært marketingdirektør på Lilleborg, Director Orkla Brands Marketing and Sales, ass. direktør i Schibsted ASA og European Brand Manager for Unilever. Hun har styreerfaring fra Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA, Adresseavisen ASA og Stenersen Forlag AS. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Stefan Granlund

Stefan Granlund var fram til sommeren 2009 administrerende direktør i Kraft Foods Norge som er del av Kraft Foods-konsernet. Han arbeider i dag som selvstendig rådgiver samt som administrerende direktør i Nordic Lunch AB. Granlund har til sammen mer enn 20 års erfaring fra næringsmiddelselskaper som Marabou, Kraft og Maarud/Estrella, som administrerende direktør for selskaper i Finland, Sverige og Norge. Granlund er utdannet Magister i Økonomi fra Åbo Handelshögskola i Finland.

Eli Kverneland

Eli Kverneland ble valgt inn i styret i Kavli Holding AS i 2009. Hun var styremedlem i Kavli Norge 2007 – 2011. Etter endt sekretærutdanning var Kverneland ansatt på salg/PR i Kvernelandkonsernet i 10 år. Hun har siden 1998 vært ansatt som administrasjonssekretær i Q-Meieriene AS avdeling Jæren.

Aksel Mjøs

Aksel Mjøs tiltrådte som medlem av Fondsstyret i 2003. Mjøs var også styremedlem i Kavli Holding AS perioden 2002-2003 og ble gjenvalgt på nytt i 2007 og styreleder her fra 2013.Mjøs er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole og arbeider nå som Førsteamanuensis ved Institutt for Finans samme sted. Han har tidligere vært administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, styreformann i Vital Eiendomsforvaltning og vice president hos Morgan Stanley i London.

Rune Nyheim

Rune Nyheim har vært styremedlem i Kavli Holding siden 1997. Nyheim var i perioden 1995 – 1997 styremedlem i O. Kavli. Fram til oktober 2011 jobbet Nyheim som fabrikksjef i O. Kavli da han så gikk over og overtok ansvaret som TPM-sjef (Total Productive Maintenance)i Kavli Norge. Han har tatt flere kurs relatert til sitt tidligere og nåværende virke i Kavli.

Dag J. Opedal

Dag J. Opedal var ansatt i Dyno Industrier fra 1983-1988, og deretter i Orkla-konsernet, hvorav som konsernsjef i perioden 2005 - 2010 . Han hadde deretter ledende stillinger i Norgesgruppenog Ferd Capital. For tiden har Opedal for øvrig styreverv i Telenor, Kirkens Nødhjelp, Bertel O.Steen, Vizrt, Nammo, Meltwater og Odin Forvaltning. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA fra Insead.