25. 5. 2017.

Det norskeide matvarekonsernet Kavli kan vise til en solid resultatforbedring i 2016, og kan dermed overføre 84 millioner til sin eneeier, den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet.

Kavlifondet deler årlig ut midler til humanitært arbeid, forskning og kultur, og har i takt med konsernets positive utvikling de siste årene betydelig økt sitt eget aktivitetsnivå.

– Vi har hatt en fin økning i overskuddet vi har utbetalt til Kavlifondet over flere år, og årets resultat gir grunnlag for enda større bidrag. For Kavlis ansatte er eierskapet og det økende bidraget til gode formål en viktig motivasjonsfaktor og noe som gjør Kavli til en spesiell arbeidsplass, sier konsernsjef Erik Volden (bildet) i Kavli.

Betydelige kostnadsreduksjoner

Kavlikonsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia, og er her hjemme mest kjent for sitt eierskap i O. Kavli og Q-Meieriene. Konsernet kunne i fjor skilte med et driftsresultat før skatt på drøye 269 millioner kroner, opp fra 235 millioner i 2015.

– Vi har i flere år hatt resultater preget av restrukturering og oppkjøp. Disse tiltakene gir nå resultat gjennom et vesentlig mer lønnsomt driftsår. Vi har dessuten planer for fortsatt forbedring i 2017, sier Volden.

Volden påpeker at den viktigste årsaken til bedrede resultater er god kostnadskontroll. Spesielt Kavlis svenske virksomhet, som i 2015 integrerte oppkjøpt virksomhet, har hatt en vesentlig forbedring på dette området.

Matvarekonsernet hadde en underliggende organisk vekst på 2,8%, men rapporterer fallende driftsinntekter etter at de ved inngangen til 2016 solgte sin danske virksomhet til Orkla Foods. Omsetningen ble også påvirket av valutakursene.

Satsing på ny kategori ble vekstvinner

Siden en stadig mindre andel av omsetningen nå går til faste og indirekte kostnader, har konsernet hatt rom for en vesentlig økning i investeringene i innovasjon og markedsføring. Planti, konsernets satsing på plantebaserte alternativer til meieriprodukter i Finland og Sverige, var i 2016 konsernets vekstvinner og styrket sin markedsposisjon.

– Vi er stadig på jakt etter gode oppkjøpskandidater, men i umiddelbar fremtid vil vi først og fremst satse på organisk vekst gjennom investeringer i vår egen produktportefølje, sier Volden.

 

 

Resultat[1]

I mill. NOK                               2016                    2015                Endring

Omsetning                            3075,9                 3226,3                 - 4,7 %

EBITDA                                  362,2                   340,2                + 6,5 %

Driftsresultat[2] (EBITA)         269,8                  235,2              + 14,7 %

Årsresultat etter skatt             166,8                     87,9              + 89,7 %

___________________________________________________________________

[1] Omsetning, EBITDA og driftsresultat korrigert for salg av datterselskap

[2] Før avskrivning på goodwill og varemerke.