11. 9. 2017.

Ulrika Dellby valgt inn som styremedlem i Kavli Holding.

Ulrika Dellby (51) er valgt inn som nytt styremedlem i Kavli Holding AS, morselskapet i Kavlikonsernet.

Ulrika arbeider i dag fulltid med styrearbeid, etter en lengre periode som aktiv medeier i et svensk investeringsselskap. Hun har tidligere arbeidet som partner i konsulentselskapet BCG, som toppleder og innehatt en rekke styreverv. Hun har gjennom sin yrkeskarriere fått god kjennskap til dagligvarebransjen. Ulrika er svensk statsborger og bosatt i Stockholm.

Stefan Granlund går samtidig ut av styret etter syv års innsats med verdifulle bidrag til den gode utviklingen i Kavli.

Øvrige styremedlemmer i Kavli Holding AS er Finn Jebsen (styreleder), Aksel Mjøs, Dag Opedal, Lise Hammergren, Frank Mohn, Eli Kverneland og Rune Nyheim

______________________________________________________________________________

Kontaktperson: Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet, mobil +47 97088529