7. 1. 2013.

(Bergen, 1.07.13) Dag Opedal ble valgt inn som styremedlem i Kavli Holding på selskapets generalforsamling i juni.

Dag J. Opedal var konsernsjef i Orkla ASA fra 2005 - 2010 . Han har også hatt ledende stillinger i Norgesgruppen ASA og Ferd Capital . Opedal er for tiden styremedlem i en rekke selskaper i kombinasjon med rådgivervirksomhet . Han er utdannet siv.øk fra NHH og har en MBA fra Insead.

Dag Opedal erstatter Kim Wahl som går ut av styret etter å ha innehatt styreverv i Kavlikonsernet siden 2010.

Styret i Kavli Holding består etter dette av:

 Finn Jebsen – styreleder

Stefan Granlund

Eli Kverneland (ansattvalgt)

Reidar Lorentzen

Aksel Mjøs

Kathrine Mo

Rune Nyheim (ansattvalgt)

Dag Opedal