Har gått fra 2 til 3 milliartder på 5 år
13. 4. 2015.

Kavli-konsernet nådde en ny milepæl i 2014 ved for første gang å passere driftsinntekter på over tre milliarder kroner. Konsernet har med dette økt omsetningen med nærmere én milliard de siste fem årene.

– Vi har i 2014 gjennomført investeringer, oppkjøp og andre tiltak som gjør oss klare til fortsatt vekst i omsetning og lønnsomhet, sier konsernsjef Erik Volden, som er øverste ansvarlig for den tradisjonsrike Bergens-bedriften som i dag er etablert i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.

Omsetningen for det internasjonale dagligvarekonsernet vokste i 2014 med 10,9 prosent fra året før, og selskapet fikk et driftsresultat[1] på 221,5 millioner kroner før skatt, opp 20,9 prosent fra 2013.

 

Overfører 56 millioner til Kavlifondet

Dette ble dermed nok et godt år for konsernets eier Kavlifondet – en allmennyttig stiftelse som gir betydelige summer til humanitært arbeid, forskning og kultur.

 

– Vi er den eneste norske dagligvareaktøren som er heleid av en allmennyttig stiftelse, og vår viktigste jobb er å sørge for at det blir mest mulig penger til gode formål. Eierskapet er en viktig del av selskapskulturen vår, noe både forbrukere og ansatte setter pris på, sier Volden.

 

Kavlikonsernet har de siste årene jobbet aktivt med både oppkjøp og andre betydelige investeringer for å skape en robust virksomhet og sikre større langsiktige bidrag til fondet.

 

56 millioner  blir nå overført til Kavlifondet, men ifølge Volden er målet at konsernet innen få år skal kunne bidra med årlige overføringer på over 100 millioner kroner.

 

Doblet omsetning i Sverige og Storbritannia

Konsernsjefen trekker spesielt frem veksten i to viktige markeder som noe av forklaringen på den solide utviklingen. De siste fem årene har nemlig konsernet doblet omsetningen i Sverige og Storbritannia.

 

– Gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp, har vi nå en posisjon i disse to landene som gjør at vi oppleves å være en viktig samarbeidspartner for handelen og en attraktiv arbeidsgiver, sier Volden.

 

Kavli har i 2014 investert ytterligere i Storbritannia og Sverige gjennom blant annet en utvidelse av produksjonskapasiteten til datterselskapet Castle MacLellan i Skottland og et oppkjøp av Svenska Smakupplevelser AB, som er en ledende merkevareleverandør av kjølte sauser og dressinger på det svenske markedet.

 

Q-Meieriene er en vekstmotor

Q-Meieriene er blitt en viktig vekstmotor for hele konsernet. Kavli har siden meierivirksomheten ble etablert i 1998 investert betydelig i det norske selskapet, som de siste årene har gitt positive resultater.

 

– De største mulighetene for organisk vekst ser vi for Q-Meieriene, hvor vi er en liten utfordrer i det norske melkemarkedet. Her tenker vi oss imidlertid nøye om før hver investering, siden vi er avhengige av robuste og forutsigbare rammebetingelser for å få en rimelig avkastning på investeringene, sier Volden.

 

Han påpeker at det i 2013 ble gjennomført en svekkelse i rammebetingelsene som fikk en betydelig negativ helårseffekt i 2014. Dette bidro til at Q-Meieriene på tross av økt omsetning fikk svakere driftsresultat i 2014 enn året før.

 

Oppkjøp og restrukturering påvirker regnskapet

Regnskapet for konsernet er belastet med restrukturerings- og engangskostnader knyttet til oppkjøpt virksomhet samt nedskrivning av verdiene av Kavlis danske virksomhet. Flere oppkjøp de seneste årene har også ført til en kraftig økning i avskrivning av goodwill og varemerker. Regnskapet er positivt påvirket av salg av eiendom i Norge og Danmark

 

Vekstambisjoner

Kavlikonsernet har som ambisjon å fortsette veksten i omsetning og resultater,  gjennom organisk vekst og nye oppkjøp. Selskapet har iverksatt en rekke initiativ for styrke sin konkurransekraft både hva gjelder innovasjonsevne og kostnadseffektivitet, og forventer en økning i driftsmarginer i 2015 og fremover.

 

 

Resultat:

I mill. NOK                      2013                   2014            Endring

Omsetning                   2711,0                3006,1          + 10,9 %

EBITDA                          285,0                  328,8          + 15,4 %

Driftsresultat[2] (EBITA) 183,3                  221,5          + 20,9 %

Årsresultat etter skatt   104,9                     93,3           - 11,0 %

 

 

For ytterligere informasjon

Erik Volden, konsernsjef, telefon 476 02 200

[1] Før avskrivning på goodwill og varemerke.

[2] Før avskrivning på goodwill og varemerke.