10. 12. 2014.

Bergen 20. mai 2014 – Kavli-konsernet overfører 56 millioner kroner av 2013-overskuddet til eieren, Kavlifondet. Aldri før har salg av pålegg og meieriprodukter gitt større uttelling for den allmennyttige stiftelsen som årlig gir betydelige summer til kultur, forskning og humanitært arbeid.

Kavli-konsernets omsetning endte i 2013 på over 2,7 milliarder kroner, noe som er en vekst på rundt 8 prosent fra 2012. Selskapet fikk et årsresultat etter skatt på 104,9 millioner kroner, opp 11,5 prosent fra året før.

 

56 millioner av overskuddet overføres nå altså til Kavlifondet, som gjennom sitt eierskap i Kavli-konsernet blant annet henter inntekter fra O. Kavli og Q-Meieriene.

 

– Med vår unike eierstruktur er dette noe faktisk alle kan glede seg over, ikke bare ledelse og eiere. Vi er det eneste norske næringsmiddelkonsernet som er heleid av en allmennyttig stiftelse, og vår viktigste jobb er egentlig å sørge for at det blir mest mulig penger til gode formål, sier konsernsjef Erik Volden. Han forteller at målet nå er at konsernet innen få år skal kunne overføre minst 100 millioner årlig til fondet.

 

Vellykket internasjonal satsing

Volden mener at en viktig årsak til fjorårets positive resultat var at konsernet i 2013 kjøpte Storbritannias ledende aktør innen ferske meieriprodukter basert på geitemelk – St Helen’s Farm.

 

– Dette har allerede vist seg å være en god investering, så her kommer vi til å satse ytterligere i 2014, sier Volden.

 

Som følge av vesentlig vekst i datterselskapet Castle MacLellans patévirksomhet, har Kavli-konsernet også besluttet å investere i en betydelig utvidelse av produksjonskapasiteten ved anlegget i Skottland.

 

Totalt sett leverer virksomheten i Storbritannia god fremgang i resultater og marginer, og nærmer seg nå en omsetning på en halv milliard kroner.

 

Volden sier også at utviklingen i konsernets svenske virksomhet har vært veldig positiv gjennom 2013, dels på grunn av noen mindre oppkjøp og dels som følge av bedret drift. Etter flere år med vekst, passerte omsetningen i Sverige i fjor for første gang 600 millioner norske kroner.

 

Virksomheten i Danmark har en fremgang i resultater sammenlignet med forrige år, men leverte likevel negative resultater som følge av betydelig omstilling.

 

Fremgang for Q-Meieriene

Q-Meieriene har i 2013 hatt omsetningsvekst, mye på grunn av vellykkede nysatsinger knyttet til varemerket Skyr®, rømme og yoghurt. Selskapet har også økt sine markedsandeler innen konsummelk. Konsernsjef Volden påpeker samtidig at svekkelse av selskapets rammebetingelser, som får full effekt fra 2014, kombinert med behov for økt innovasjonstakt og behov for nye investeringer, gjør den videre resultatutviklingen noe mindre forutsigbar.

 

– Fremgangen både i Norge og internasjonalt skyldes definitivt også en fantastisk innsats fra våre ansatte – på alle nivåer i virksomheten. De har vist en betydelig vilje til å nå ambisiøse mål i en bransje som blir stadig mer krevende, sier Volden.

 

Regnskapet for konsernet er belastet med restruktureringskostnader knyttet til avvikling av selskapets brød- og kjeksproduksjon ved fabrikken på Barkåker i Vestfold samt engangskostnader knyttet til de oppkjøp som har vært foretatt i 2013.

 

Ansatte velger gode formål

Kavlifondet har siden 1962 delt ut penger til allmennyttige formål. Fondet har et eget styre som bestemmer hvordan midlene skal fordeles, men de siste årene har også konsernets ansatte i de fem landene Kavli opererer i fått lov til å bestemme den årlige fordelingen av inntil halvannen million kroner i hvert land.

 

– Vi vet at våre ansatte føler at det de jobber med er spesielt meningsfylt og motiverende, og det har derfor vært naturlig også å involvere dem i hvordan noen av pengene blir fordelt, sier Volden.

 

 

Resultat:

I mill. NOK              2012                   2013            endring

Omsetning          2496,6                2710,9             + 8,6 %

EBITDA                 233,2                  284,9           + 22,2%

Driftsresultat         139,8                  161,9           + 15,8 %

Årsresultat

etter skatt                94,1                  104,9           + 11,5 %