– Takket være en meget dyktig organisasjon som er motivert av å skape verdier for gode formål, har vi de seneste fem årene overført 484 millioner i utbytter til fondet, sier Kavlis konsernsjef, Erik Volden.
13. 5. 2019.

Bergen, 13. mai 2019 – Kavlikonsernet oppnådde i fjor en organisk omsetningsvekst på hele 6,7 prosent. Det betyr at de for andre år på rad kan overføre 100 millioner kroner til sin eneeier, den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet.

Omsetningen steg fra drøye 3,314 milliarder kroner i 2017 til 3,535 milliarder i 2018.

– Den økte omsetningen skyldes at vi som selskap har lyktes godt med våre nyskapninger, evnet å revitalisere smøreosten i alle markeder og økt våre markedsandeler. Vi har også hatt suksess med våre innovasjoner i Q-Meieriene, ikke minst med merkevaren Skyr®, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli.

Kavli har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia, og er her hjemme mest kjent for smøreostene fra O. Kavli samt melk og yoghurt fra Q-Meieriene.

Har overført en halv milliard på fem år

I takt med konsernets positive utvikling de siste årene, har Kavlifondet økt sin støtte til humanitært arbeid, forskning og kultur betydelig.

– Takket være en meget dyktig organisasjon som er motivert av å skape verdier for gode formål, har vi de seneste fem årene overført 484 millioner i utbytter til fondet, sier Kavlis konsernsjef.

Tok økte innkjøpspriser kun delvis ut i markedet

Fjorårets driftsresultat og årsresultat etter skatt gikk ned fra 2017. Mens driftsresultatet gikk ned fra 300,2 millioner kroner til 287,4 millioner (en nedgang på 4,3 %), gikk årsresultatet etter skatt ned fra 186,3 millioner kroner til 178 millioner (ned 4,5 %).

– Hovedårsaken til resultattilbakegangen er en krevende utvikling på råvarepriser og valuta som vi kun delvis har tatt ut i økte priser. Også et svakt marked i Storbritannia har gitt tilbakegang i resultatene, sier Volden.

Ifølge konsernsjefen har også kapasitetsutfordringer vært en del av årsaken til tilbakegangen.

– Vi har arbeidet med flere store prosjekter for å øke produksjonskapasiteten vår. Dette har gitt oss en mindre kostnadseffektiv drift gjennom året enn det vi skulle ha ønsket, men vi vil realisere effekter av dette fremover, sier Volden.

Satser på nye vekstområder

I fjor feiret Kavli at det var 125 år siden virksomheten ble stiftet i Bergen av bondesønnen Olav Kavli. Konsernet har hatt en solid utvikling de siste årene, blant annet gjennom oppkjøp av virksomheter innenfor nye vekstområder. Kavli kjøpte eksempelvis tidligere i år finske Verso Food, som har hatt suksess med produkter basert på favabønner.

– Vi har en offensiv vekststrategi, og det er derfor spesielt viktig for oss å investere i næringsmiddelkategorier vi ser er i rask utvikling, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli.

Resultater

I mill NOK

 

2018

2017

 

Omsetning

3535,8

3314,4

6,7 %

EBITDA

380,6

407,1

- 6,5 %

Driftsresultat (EBITA)

287,4

300,2

- 4,3 %

Årsresultat etter skatt

178,0

186,3

- 4,5 %

For ytterligere informasjon, kontakt:

Erik Volden, konsernsjef i Kavli Holding, telefon 476 02 200