Kavlifondet eier alle aksjene i Kavli Holding AS, som igjen eier datterselskapene i Kavli-konsernet. 

Kavlifondet ble opprettet som eier av Kavli Holding i 1962 av Knut Kavli, sønnen til konsernets grunnlegger, Olav Kavli. Knut Kavli bestemte ved stiftelsen at Kavlifondet skulle fordele overskuddet fra driften av Kavli til forskning, kultur og humanitære formål.

Kavlifondets styre er representert med to medlemmer i Kavli Holdings styre. Kavlifondets styre er også Kavli Holdings generalforsamling.

Hovedoppgaven til Kavlifondet er den allmennyttige virksomheten; å avgjøre hvilke samfunnsnyttige prosjekter som skal få støtte. Styret skal dessuten utøve sin rolle som langsiktig eier av Kavli Holding på en ansvarlig måte. 

Det betyr at noe av overskuddet skal investeres i å videreutvikle virksomheten. Knut Kavli ville at konsernet skulle preges av fremtidsrettet forretningsmessig ledelse.

Kavlifondet er underlagt Stiftelsesloven, og det formelle navnet er O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige fond.

Les mer om Kavlifondet her.