Kavlikonsernet er et av Norge største og mest internasjonale næringsmiddelkonsern, med datterselskaper i Storbritannia, Sverige og Finland. Vi tilbyr gode muligheter for spennende nasjonale og internasjonale karrierer.

Kavli er preget av en sterk bedriftskultur og gode og spennende arbeidsmiljø. Våre ansattes kompetanse har en viktig strategisk betydning for konsernet, og vi ivaretar derfor langsiktig karriereutvikling for den enkelte arbeidstaker. Vår kompetanse er forankret i konsernets mål, strategi og handlingsplaner.

Vårt mål er å utvikle og beholde eksisterende medarbeidere og rekruttere nye medarbeidere for å møte fremtidige utfordringer.
Kommuniser direkte med de av vårt selskap som best passer deg geografisk.

Primula Ltd

Q-Meieriene AS

Kontakt: N/A

Ledige stillinger: http://www.q-meieriene.no

Kavli International

Kontakt: N/A

Ledige stillinger: N/A

St Helen's Farm

Kontakt: N/A

Ledige stillinger: http://www.sthelensfarm.co.uk

Kavli Norge

Kontakt: karriere@kavli.no 
Ledige stillinger: http://www.kavli.no/karriere 

Castle McLellan

Ledige stillinger: www.castlemaclellan.co.uk 

Kavli Sverige

Kontakt: jobb@kavli.se 
Ledige stillinger: http://www.kavli.se/