Kavlikonsernet eies av Kavlifondet. Kavli Holding er selskapet som eier alle konsernets datterselskaper i Norge og utlandet. Selskapet ledes av konsernsjef Kenneth Hamnes, og har hovedkontor på Nesttun utenfor Bergen.