Styret i Kavli Holding består av ti personer med solid kunnskap om næringsmiddelindustrien.

Finn Jebsen Styreleder

Finn Jebsen

Finn Jebsen har vært styreleder i Kavli Holding siden 2006. Jebsen jobber som selvstendig næringsdrivende, men har 25 års erfaring fra Orkla-konsernet, hvor han blant annet har vært konsernsjef. Han har betydelig erfaring som styremedlem i større selskaper og utover vervet i Kavli er han i dag styremedlem i bl.a. Norsk Hydro, Awilhelmsen, Norfund og Nel Hydrogen. Jebsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og han har en MBA fra UCLA. 

Kenneth Hamnes

Kenneth Hamnes er konsernsjef i Arcus ASA. Hamnes har bakgrunn fra Lilleborg, Boston Consulting Group, Orkla, og Maarud.

Øyvind Ramm

Øyvind Ramm er ny ansattvalgt styremedlem fra 2019.

Frank Mohn styremedlem

Frank Mohn

Frank Mohn er Administrerende Direktør i industribedriften W. Giertsen AS. Mohn har tidligere vært konsernsjef i det børsnoterte matvareselskapet Rieber&Søn, som ble kjøpt av Orkla ASA i 2013. Før dette arbeidet han 12 år for den internasjonale malingprodusenten Jotun ASA. Frank Mohn er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Rannveig B. Krane

Rannveig Børresen Krane er administrerende direktør i Unilabs Norge AS i Oslo. Krane har tidligere arbeidet i Stabburet, Mills, Orkla Confectionary & Snacks og Orkla Health.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby arbeider i dag fulltid med styrearbeid, etter en lengre periode som aktiv medeier i et svensk investeringsselskap. Hun har tidligere arbeidet flere år som partner i konsulentselskapet BCG, som toppleder og innehatt en rekke styreverv. Hun har gjennom sin yrkeskarriere fått god kjennskap til dagligvarebransjen. Hun er svensk statsborger og bosatt i Stockholm. Ulrika har en MBA fra Stockholm School of Economics (SSE).

Eli Kverneland

Eli Kverneland ble valgt inn i styret i Kavli Holding AS i 2009. Hun var styremedlem i Kavli Norge 2007 – 2011. Etter endt sekretærutdanning var Kverneland ansatt på salg/PR i Kvernelandkonsernet i 10 år. Hun har siden 1998 vært ansatt som administrasjonssekretær i Q-Meieriene AS avdeling Jæren.

Aksel Mjøs

Aksel Mjøs tiltrådte som medlem av styret i Kavlifondet i 2003. Mjøs var også styremedlem i Kavli Holding AS perioden 2002-2003 og ble gjenvalgt på nytt i 2007 og styreleder i Kavlifondet fra 2013. Mjøs er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole og arbeider nå som Førsteamanuensis ved Institutt for Finans samme sted. Han har tidligere bl.a. vært administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og vice president hos Morgan Stanley i London. Han deltok i utvalget som kom med forslag til ny stiftelseslov i 2016, og leder Kapitaltilgangsutvalget i 2017.

Dag J. Opedal

Dag J. Opedal var ansatt i Dyno Industrier fra 1983-1989, og deretter i Orkla-konsernet, hvorav som konsernsjef i perioden 2005 - 2010. Han hadde deretter ledende stillinger i Norgesgruppen og Ferd Capital. For tiden har Opedal for øvrig bla styreverv i Bertel O. Steen Holding, Nammo, Odin Forvaltning, Cosmetic Group, PM Retail , Byggimpuls , Viking Outdoor Footwear  og Kavlifondet. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA fra Insead.