Styret i Kavli Holding består av ti personer med solid kunnskap om næringsmiddelindustrien.

Finn Jebsen Styreleder

Finn Jebsen

Finn Jebsen har vært styreleder i Kavli Holding siden 2006. Jebsen jobber som selvstendig næringsdrivende, men har 25 års erfaring fra Orkla-konsernet, hvor han blant annet har vært konsernsjef. Han har betydelig erfaring som styremedlem i større selskaper og utover vervet i Kavli er han i dag styremedlem i bl.a. Norsk Hydro, Awilhelmsen, Norfund og Nel Hydrogen. Jebsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og han har en MBA fra UCLA. 

Øyvind Ramm

Øyvind Ramm har siden 2003 vært ansatt som lønnsansvarlig for Kavli-konsernets norske selskaper. Han har tidligere arbeidet for Skatteetaten, Prior og Asko Vest/NorgesGruppen. Ramm har utdannelse innen økonomi og revisjon fra NHH og Universitetet i Sørøst-Norge.

Frank Mohn styremedlem

Frank Mohn

Frank Mohn er Administrerende Direktør i industribedriften W. Giertsen AS. Mohn har tidligere vært konsernsjef i det børsnoterte matvareselskapet Rieber&Søn, som ble kjøpt av Orkla ASA i 2013. Før dette arbeidet han 12 år for den internasjonale malingprodusenten Jotun ASA. Frank Mohn er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Rannveig B. Krane

Rannveig Børresen Krane er administrerende direktør i Unilabs Norge AS i Oslo. Krane har tidligere arbeidet i Stabburet, Mills, Orkla Confectionary & Snacks og Orkla Health.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby arbeider i dag fulltid med styrearbeid, etter en lengre periode som aktiv medeier i et svensk investeringsselskap. Hun har tidligere arbeidet flere år som partner i konsulentselskapet BCG, som toppleder og innehatt en rekke styreverv. Hun har gjennom sin yrkeskarriere fått god kjennskap til dagligvarebransjen. Hun er svensk statsborger og bosatt i Stockholm. Ulrika har en MBA fra Stockholm School of Economics (SSE).

Eli Kverneland

Eli Kverneland ble valgt inn i styret i Kavli Holding AS i 2009. Hun var styremedlem i Kavli Norge 2007 – 2011. Etter endt sekretærutdanning var Kverneland ansatt på salg/PR i Kvernelandkonsernet i 10 år. Hun har siden 1998 vært ansatt som administrasjonssekretær i Q-Meieriene AS avdeling Jæren.

Aksel Mjøs

Aksel Mjøs tiltrådte som medlem av styret i Kavlifondet i 2003. Mjøs var også styremedlem i Kavli Holding AS perioden 2002-2003 og ble gjenvalgt på nytt i 2007 og styreleder i Kavlifondet fra 2013. Mjøs er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole og arbeider nå som Førsteamanuensis ved Institutt for Finans samme sted. Han har tidligere bl.a. vært administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og vice president hos Morgan Stanley i London. Han deltok i utvalget som kom med forslag til ny stiftelseslov i 2016, og leder Kapitaltilgangsutvalget i 2017.

Dag J. Opedal

Dag J. Opedal var ansatt i Dyno Industrier fra 1983-1989, og deretter i Orkla-konsernet, hvorav som konsernsjef i perioden 2005 - 2010. Han hadde deretter ledende stillinger i Norgesgruppen og Ferd Capital. For tiden har Opedal for øvrig bla styreverv i Bertel O. Steen Holding, Nammo, Odin Forvaltning, Cosmetic Group, PM Retail , Byggimpuls , Viking Outdoor Footwear  og Kavlifondet. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA fra Insead.